Usavich IV (2011)

389

Usavich IV ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2011 (พ.ศ. 2554) ผลิตโดยสตูดิโอ Kanaban Graphics

ชื่ออื่น: Usavich IV, ウサビッチ IV
เริ่มฉาย: Spring 2011
จำนวน: 13 ตอน
ความยาว: 1 นาที

เรื่องย่อ (ภาคแรก): การผจญภัยของกระต่ายสองตัว อดีตนักโทษที่แหกคุกจากเรือนจำรัสเซีย