Itsuka Tenma no Kuro Usagi (2011)

474

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2011 (พ.ศ. 2554) ผลิตโดยสตูดิโอ Zexcs