Tono to Issho: Gantai no Yabou (2011)

    306

    Tono to Issho: Gantai no Yabou ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2011 (พ.ศ. 2554) ผลิตโดยสตูดิโอ Gathering