Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky. (2011)

    415

    Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky. ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2011 (พ.ศ. 2554) ผลิตโดยสตูดิโอ Nomad