Inazuma Eleven Go: Chrono Stone (2012)

    400

    Inazuma Eleven Go: Chrono Stone ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2012 (พ.ศ. 2555) ผลิตโดยสตูดิโอ OLM