Usavich V (2013)

  347

  Usavich V ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2013 (พ.ศ. 2556) ผลิตโดยสตูดิโอ Kanaban Graphics

  ชื่ออื่น: Usavich V, ウサビッチ V
  เริ่มฉาย: Winter 2013
  จำนวน: 13 ตอน
  ความยาว: 1 นาที

  เรื่องย่อ (ภาคแรก): การผจญภัยของกระต่ายสองตัว อดีตนักโทษที่แหกคุกจากเรือนจำรัสเซีย

  มีภาคต่อ Usavich Zero (2015) เนื้อหาก่อนภาคแรก