Usavich V (2013)

402

Usavich V ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2013 (พ.ศ. 2556) ผลิตโดยสตูดิโอ Kanaban Graphics

ชื่ออื่น: Usavich V, ウサビッチ V
เริ่มฉาย: Winter 2013
จำนวน: 13 ตอน
ความยาว: 1 นาที

เรื่องย่อ (ภาคแรก): การผจญภัยของกระต่ายสองตัว อดีตนักโทษที่แหกคุกจากเรือนจำรัสเซีย

มีภาคต่อ Usavich Zero (2015) เนื้อหาก่อนภาคแรก