Tanken Driland: 1000-nen no Mahou (2013)

526

Tanken Driland: 1000-nen no Mahou ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2013 (พ.ศ. 2556) ผลิตโดยสตูดิโอ Toei Animation