Dibetagurashi: Ahiru no Seikatsu (2013)

437

Dibetagurashi: Ahiru no Seikatsu ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2013 (พ.ศ. 2556)