Selector Infected WIXOSS (2014)

    340

    Selector Infected WIXOSS ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2014 (พ.ศ. 2557) ผลิตโดยสตูดิโอ J.C.Staff