Minna Atsumare! Falcom Gakuen (2014)

    309

    Minna Atsumare! Falcom Gakuen ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2014 (พ.ศ. 2557) ผลิตโดยสตูดิโอ Dax Production