Monster Musume no Iru Nichijou (2015)

    463

    Monster Musume no Iru Nichijou ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผลิตโดยสตูดิโอ Lerche, Seva