Grisaia no Meikyuu: Caprice no Mayu 0 (2015)

435

Grisaia no Meikyuu: Caprice no Mayu 0 ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผลิตโดยสตูดิโอ 8bit