Tesagure! Bukatsumono Spin-off Purupurun Sharumu to Asobou (2015)

343

Tesagure! Bukatsumono Spin-off Purupurun Sharumu to Asobou ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผลิตโดยสตูดิโอ Yaoyorozu