Seiken Tsukai no World Break (2015)

    420

    Seiken Tsukai no World Break ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผลิตโดยสตูดิโอ Diomedéa