Mikagura Gakuen Kumikyoku (2015)

    389

    Mikagura Gakuen Kumikyoku ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผลิตโดยสตูดิโอ Doga Kobo