Mikagura Gakuen Kumikyoku (2015)

482

Mikagura Gakuen Kumikyoku ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผลิตโดยสตูดิโอ Doga Kobo