Ushio to Tora (TV) 2nd Season (2016)

    362

    Ushio to Tora (TV) 2nd Season ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ผลิตโดยสตูดิโอ MAPPA