Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu (2016)

416

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ผลิตโดยสตูดิโอ Studio Deen