Panpaka Pants W-O-New! (2016)

401

Panpaka Pants W-O-New! ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ผลิตโดยสตูดิโอ DLE