Future Card Buddyfight DDD (2016)

402

Future Card Buddyfight DDD ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ผลิตโดยสตูดิโอ OLM, Xebec