Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu,” Igiari! (2016)

510

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu,” Igiari! ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ผลิตโดยสตูดิโอ A-1 Pictures