Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi (2016)

445

Time Travel Shoujo: Mari Waka to 8-nin no Kagakusha-tachi ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ผลิตโดยสตูดิโอ Wao World