Gyakusatsu Kikan (2017)

448

อนิเมชั่น Gyakusatsu Kikan ผลิตโดยสตูดิโอ Geno Studio เริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 (Winter 2017)

ชื่ออื่น: 虐殺器官