จอมมารถูกผนึกในต่างมิติทุกครั้งหลังสู้กับผู้กล้า เป็นลูปซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่า 999 ครั้ง จนได้ย้อนเวลาไปในยุคผู้กล้ายังฝึกหัดอยู่ จึงพยายามขัดขวางพวกผู้กล้าฝึกหัด

จอมมารถูกผนึกในต่างมิติทุกครั้งหลังสู้กับผู้กล้า เป็นลูปซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่า 999 ครั้ง จนได้ย้อนเวลาไปในยุคผู้กล้ายังฝึกหัดอยู่ จึงพยายามขัดขวางพวกผู้กล้าฝึกหัด

No posts to display