นักเรียนหนุ่มถูกปฏิเสธรักโดยอาจารย์สาว ถูกเพิกเฉยจากสาวที่เพิ่งนอน ก่อนจะพบว่าทั้งสองสาวเป็นพี่น้องกันและกลายเป็นลูกติดของแม่เลี้ยง(ชื่อไทย: บทเรียนรักเส้นทางหัวใจ)

นักเรียนหนุ่มถูกปฏิเสธรักโดยอาจารย์สาว ถูกเพิกเฉยจากสาวที่เพิ่งนอน ก่อนจะพบว่าทั้งสองสาวเป็นพี่น้องกันและกลายเป็นลูกติดของแม่เลี้ยง(ชื่อไทย: บทเรียนรักเส้นทางหัวใจ)

No posts to display