หลังเสียพี่สาว เพต้า ไป เนรุ (นูล) ได้สร้างพี่สาว ขึ้นมาใหม่ในร่างหุ่นยนต์

หลังเสียพี่สาว เพต้า ไป เนรุ (นูล) ได้สร้างพี่สาว ขึ้นมาใหม่ในร่างหุ่นยนต์

No posts to display