อิงตามเนื้อหานิยายเล่ม 5 ก็อบลินสเลเยอร์ได้รับภารกิจช่วยเหลือ Noble Fencer ก่อนปะทะกับกลุ่มของก็อบลินที่นำโดย Goblin Paladin

อิงตามเนื้อหานิยายเล่ม 5 ก็อบลินสเลเยอร์ได้รับภารกิจช่วยเหลือ Noble Fencer ก่อนปะทะกับกลุ่มของก็อบลินที่นำโดย Goblin Paladin

No posts to display