อุเอสึงิ ฟูทาโร่ ชายหนุ่มฐานะยากจน แต่ผลการเรียนดี เขามีโอกาสได้มาติวสาวสวยที่ผลการเรียนแย่ และเป็นแฝด 5 คน

อุเอสึงิ ฟูทาโร่ ชายหนุ่มฐานะยากจน แต่ผลการเรียนดี เขามีโอกาสได้มาติวสาวสวยที่ผลการเรียนแย่ และเป็นแฝด 5 คน

No posts to display