Karakai Jouzu no Takagi-san

เริ่ม: 8 ม.ค. 18 – 21.00 (TH)
ผลิต: Shin-Ei Animation
จำนวน: 12 ตอน
นิชิคาตะคุง นักเรียนชายที่มักโดนเพื่อนสาวข้างโต๊ะ ทาคากิซัง แหย่เป็นประจำ