Angolmois: Genkou Kassenki

เริ่ม: 10 ก.ค. 18 – 22.30 น. (อังคาร)
ผลิต: NAZ
จำนวน: 12 ตอน
ในปี 1274 มองโกลได้รุกรานดินแดนญี่ปุ่น ซามูไรผู้ถูกขับไล่อย่าง คูจิอิ จินซาบุโร่