Aguu: Tensai Ningyou

เริ่ม: 9 ก.ค. 18 – 22.00 น. (จันทร์)
ผลิต: Studio Deen
จำนวน: 12 ตอน
กลุ่มผู้มีพรสวรรค์และยิ่งใหญ่ แต่ใครจะทราบว่าคนเหล่านั้นมีความลับที่ไม่เคยบอกใครอยู่