Gaikotsu Shotenin Honda-san

เริ่ม: 7 ต.ค. 18 – 22.30 (อาทิตย์)
ผลิต: DLE
จำนวน: 12 ตอน, 12 นาที
เรื่องของ ฮอนดะ พนักงานในร้านหนังสือที่พบปัญหาจากลูกค้าหลากหลายแนว