Ulysses: Jeanne d’Arc to Renkin no Kishi

เริ่ม: 7 ต.ค. 18 – 20.00 (อาทิตย์)
ผลิต: AXsiZ
จำนวน: 12 ตอน
หนุ่มที่ศึกษาทั้งเวทมนตร์และการเล่นแร่แปรธาตุ มอนต์มอเรนซี่ ผู้ที่สูญเสียทุกอย่าง ได้มาพบกับ แจนน์ ดาร์ค