อนิเมะใหม่ที่เพิ่งประกาศ และยังไม่กำหนดเดือน (กลุ่มที่ประกาศวันแล้ว ดูตารางด้านบน)

รวมข่าวประกาศอนิเมะในแต่ละเดือน