Yasuto Nishikata

Yasuto Nishikata (ยาสึโตะ นิชิคาตะ, 西片 康人) อนิเมเตอร์ที่มีผลงานหลายเรื่อง ในหลายบทบาทอย่าง Storyboard และ Episode Director มีผลงานผู้กำกับเรื่องแรก คือ Killing Bites

ตำแหน่งผู้กำกับ (Director)

  • Killing Bites (TV, 2018)

ข้อมูลเพิ่มเติม: ANN