Chart

ความหมายของ Season

ประเทศที่มี 4 ฤดูแบบประเทศญี่ปุ่นนั้นจะคิดฤดูไม่เหมือนบ้านเราครับ โดย ฤดหนาวช่วงปลายปีถึงต้นปีและร้อนช่วงกลางปี ระหว่างหนาวไปร้อนก็มีฤดูใบไม้ผลิและระหว่างฤดูร้อนไปหนาวก็มีใบไม้ร่วง

TV Anime ไม่ได้ฉายต้นฤดูนะครับ แต่ฉาย “กลาง” ฤดูนั้นๆ กรณีเป็นอนิเมะประเภทอื่น หรือ Movie จะเลื่อนไปบ้าง

ฤดูกาล OVA/Movie/SP TV Anime (ส่วนใหญ่)
ฤดูหนาว (Winter) เดือน 12 ถึง เดือน 2 เริ่มเดือน 1
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) เดือน 3 ถึง เดือน 5 เริ่มเดือน 4
ฤดูร้อน (Summer) เดือน 6 ถึง เดือน 8 เริ่มเดือน 7
ฤดูใบไม้ร่วง (Fall / Autumn) เดือน 9 ถึง เดือน 11 เริ่มเดือน 10