Re:Stage! (TV)

โปรเจ็กต์สื่อผสม Re:Stage! ลิขสิทธิ์ของทาง Pony Canyon และ นิตยสารรายเดือน Comptiq ประกาศภาคอนิเมะ ประกาศในงานอีเวนต์ Re:Stage! Prism☆LIVE!! ~2nd Stage~ Ready for Dream ในญี่ปุ่น ก่อนจะขึ้นเว็บไซต์ ถึงจะยังไม่ระบุประเภทการฉาย แต่มีการพูดถึงประกาศวันฉาย ซึ่งน่าจะเป็นทีวีอนิเมะ

Re:Stage! เนื้อหาเกี่ยวกับไอดอลรุ่นมัธยมต้น ที่ต้องการแข่งในการประกวด Prism Stage ซึ่งเป็นการแข่งไอดอลรุ่มมัธยมต้นระดับประเทศ

Re:Stage! เคยมีภาคไลท์โนเวล 2015-2016 รวมสองเล่ม เขียนโดย yoree และวาดโดย Izumi Tsubasu (Akane Iro ni Somaru Saka) ก่อนมีเกมมือถือในระบบ Android เดือนกรกฎาคม 2017 และระบบ iOS เดือนสิงหาคม 2017 นอกจากนี้ยังมีสื่ออื่นๆ อีกหลายอย่าง ทั้ง เพลง, คอนเสิร์ต, อีเวนต์ และ สินค้า

สรุป

ชื่ออื่น: Re:ステージ!
วันที่ประกาศอนิเมะ: 1 กรกฎาคม 2018
รูปแบบ: – (น่าจะ TV Anime)
สตูดิโอ: – (ยังไม่ประกาศ)
กำหนดฉายอนิเมะ: – (ยังไม่ประกาศ)
อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN, Official Site (Game)