Drifters 2nd Season (TV)

69

มังงะผลงานจากผู้เขียน Hellsing Drifters ประกาศทำ Season 2 ประกาศในอนิเมะ Drifters ตอนจบตอนที่ 13 ของภาคทีวีอนิเมะที่ฉายช่วงตุลาคมถึงธันวาคม 2559 (Fall 2016)

ทั้งนี้ประกาศกว้าง (มาก) ซึ่งอาจหมายถึงเลิกทำไปเงียบๆ ก็ได้เช่นกัน แต่เนื่องจากผลตอบรับที่ดีมากของภาคแรกที่ขายไปได้ 11,067 ชุดในภาคแรก ทำให้คาดว่าจะมีภาคต่อในระยะเวลาอันใกล้

ชื่ออื่น: ドリフターズ 2

สตูดิโอ: Hoods Drifters Studio, ประเภท: TV (2nd Season)

วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ : 23 ธันวาคม 2016

อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN

เรื่องน่าสนใจ
SHARE