Lupin III ประกาศอนิเมะใหม่ Adventure in France ฉาย 4/2018

ลูแปงประกาศภาคอนิเมะใหม่ Lupin III: Adventure in France (Lupin III: Part V) ถือเป็นภาคที่ 5 ในซีรีย์ลูแปงที่สาม เนื้อหาจะเป็นการผจญภัยไปยังฝรั่งเศส ดินแดนของปู่ของรุ่นที่สาม เจ้าของชื่อจอมโจรดังก้องโลก อาแซง ลูแปง หรือ ลูแปง ที่ 1

Lupin the 3rd พาร์ท 1-4 ฉายปี 1971, 1977, 1984, 2015 ก่อนจะประกาศฉายภาคห้า มีภาคที่ฉายในโรงภาพยนตร์หลายภาค ส่วนภาคอื่นๆ เป็นภาคแยก อย่าง Lupin III Italian Game (2015-2016) นับเป็น Side Story

ชื่ออื่น: ルパン三世 Adventure in France, Lupin III: Part V
สตูดิโอ: Telecom Animation Film / ประเภท: TV Anime (5th Series)
วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 6 กรกฎาคม 2017
อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN

Update 2018-01-16: ฉาย Spring 2018

ช่องทางดูภาคทีวีอนิเมะลิขสิทธิ์ในไทย