Mahou Shoujo Pretty Sammy Sequel (TBA)

0
Mahou Shoujo Pretty Sammy Sequel (TBA)

Mahou Shoujo Pretty Sammy ประกาศอนิเมะภาคใหม่ผ่านการระดมทุน เรื่องนี้เป็นสปินออฟของเรื่อง Ai: Tenchi Muyo! ที่ผลิตโดย AIC เช่นกัน

โฆษณาของทางบริษัท AIC โปรเจคระดมทุน (crowdfunding) ผ่านทางเว็บไซต์ Campfire และขายภาพผ่านเว็บไซต์ Manga Art จึงยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้ผลิตเป็นอนิเมะในภายหลัง หรือ ระดมทุนถึงยอดส่วนใหญ่จะยังไม่ได้เป็นทีวีอนิเมะ อาจเป็น OVA หรือฉายช่องทางอื่นแทน ประกาศพร้อมกับซีรีส์ Megazone 23 อีกสองภาค

ชื่ออื่น: プリティサミー (続編)

สตูดิโอ: AIC / ประเภท: – (ยังไม่ยืนยันว่าเป็น TV)

วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 21 กุมภาพันธ์ 2017

อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN

No posts to display