Queen’s Blade Unlimited (OVA)

โปรเจคสื่อผสม Queen’s Blade Unlimited ประกาศภาคอนิเมะพร้อมเปิดเซคชั่นใหม่ของเว็บไซต์หลัก โดยจะมีฟิกเกอร์, นิยายสั้นบนเว็บหลัก และสินค้าต่างๆ ของภาคใหม่ขายด้วย ยังไม่เผยรายละเอียดเกี่ยวกับอนิเมชั่นของภาคใหม่นี้แต่มีการเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์เป็นระยะ

ชื่ออื่น: クイーンズブレイドUNLIMITED
สตูดิโอ: – (ยังไม่ประกาศ)
รูปแบบการฉาย: – (ยังไม่ยืนยันว่าเป็น TV)
วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 17 กุมภาพันธ์ 2017
กำหนดฉาย: – (ยังไม่ประกาศในช่วงที่มีข่าว)
อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN

Update: OVA, 2018

Update2: OVA ตอนแรกเริ่ม กรกฎาคม 2018 ดูใน กำหนดการวางจำหน่าย