Michibiki no Hoshi (TBA/2018)

Michibiki no Hoshi (The Star of Guidance) อนิเมะจากไลท์โนเวลแนวไซไฟ ประกาศมีภาค Live Action ภายในปี 2018 และจะมีภาคอนิเมะในช่วง Fall 2018 เช่นกัน

เรื่องราวในยุคที่มนุษย์อาศัยในอวกาศและได้พบเอเลี่ยนมากมาย แต่ยังมีบางกลุ่มที่ไม่ได้พัฒนาเท่ามนุษย์ ทางการจึงจัดหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนให้พวกนั้นกลายเป็นชาวอวกาศเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ผลของการติดต่อที่ผิดพลาดของ สึจิโมโตะ สึคาสะ กับแอนดรอยด์หญิงสามตน ส่งผลต่อความโกลาหลไปทั้งกาแล็คซี่

นิยายแนวไซไฟ Michibiki no Hoshi เขียนโดย Ogawa Issui จัดจำหน่ายภายใต้ตราหนังสือ Kadokawa Haruki (Kadokawa) ช่วง มกราคม 2002 – พฤศจิกายน 2003 รวม 4 เล่มจบ วาดภาพประกอบโดย Murata Mu Range (Last Exile) แล้วยังมีนิยายร่วมกับ Tanaka Yoshiki (The Legend of the Galactic Heroes) อีกสองเล่มในปี 2002 และ 2005

วันที่ประกาศอนิเมะ: 26 สิงหาคม 2016
รูปแบบ: ยังไม่ระบุ
สตูดิโอ: ยังไม่ระบุ
กำหนดฉายอนิเมะ: Fall 2018
อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN