Wake Up, Girls! ประกาศอนิเมะใหม่ ฉายในปี 2017

0
Wake Up, Girls! ประกาศอนิเมะใหม่ ฉายในปี 2017

Wake Up, Girls! Shin Shou (2017)

โปรเจคใหม่ของ Wake Up Girls!

ชื่ออื่น: Wake Up, Girls! 新章

สตูดิโอ: Millepensee

No posts to display