Tsukumogami Kashimasu

  678

  เรื่องย่อ: ในยุคเอโดะ เรื่องราวในพื้นที่ประสบปัญหาไฟไหม้และน้ำท่วมบ่อย ทำให้ชาวเมืองนิยมยืมสินค้าเครื่องใช้ มากกว่าที่จะซื้อ จึงมีร้านเช่าอุปกรณ์เหล่านี้ เรื่องของ โอเบนิ และ เซจิ พี่สาวและน้องชายที่เปิดร้านเช่าของ ซึ่งสิ่งของทั่วไปเมื่ออายุเกิน 100 ปีจะมีวิญญาณมาสถิตที่เรียกว่า “สึคุโมกามิ” ผลจากการที่ทั้งสองมองเห็นสึคุโมกามิและเรื่องนี้เริ่มเป็นที่ทราบกัน ทำให้เริ่มมีวิญญาณอื่นมาที่ร้านมากขึ้น

  ต้นฉบับนิยาย Tsugumogami Kashimasu (Tsukumogami For Rent) ผลงานของ Hatakenaka Megumi จัดจำหน่ายโดย Kadokawa Shoten วางจำหน่ายในปี 2007 เล่มเดียวจบ มีภาคต่อในชื่อ Tsukumogami, Asobō yo (Tsukumogami, Let’s Play) ในปี 2013

  ทีวีอนิเมะ Tsukumogami Kashimasu ผลิตโดยบริษัท Telecom Animation Film เริ่มฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเดือน กรกฎาคม 2561 (Summer 2018)

  ชื่ออื่น: つくもがみ貸します

  ตัวละครหลัก

  Seiji

  นักพากย์: Enoki Junya

  Obeni

  นักพากย์: Komatsu Mikako

  Satarou

  นักพากย์: Sakurai Takahiro

  ทีมงานหลัก

  Director: Murata Masahiko
  Series Composition: Shimoyama Kento
  Original Character Design: Hoshino Lily
  Character Design: Tanino Miho
  Animation Production: Telecom Animation Film

  เพลงประกอบ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Official Site, MAL, Wikipedia

  Trailer

  ภาพอื่นๆ