Ame-iro Cocoa: Side G (Season 5)

    370

    เรื่องย่อ: –

    ภาคแยกของ Ame-iro Cocoa (นับเป็น Season 5) เปลี่ยนตัวละครหลักจากชายล้วน เป็นหญิงล้วนแทน

    ทีวีอนิเมะ Ame-iro Cocoa: Side G เริ่มฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเดือน มกราคม 2561 (Winter 2019)
    ชื่ออื่น: 雨色ココア sideG