Dragon, Ie wo Kau

มังงะแนวคอเมดี้ Dragon, Ie wo Kau หรือที่รู้จักในไทยชื่อ หาบ้านให้มังกรที ประกาศภาคอนิเมะ ประกาศบนสายคาดปกของมังงะเล่ม 5 ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งรูปแบบ สตูดิโอ และกำหนดฉาย

มังงะ Dragon, Ie wo Kau ผลงานของ Tanuki Kawo วาดภาพประกอบโดย Aya Shouko ตีพิมพ์ใน Comic Blade และ Comic Garden (Mag Garden) เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2016 ช่วงประกาศอนิเมะวางจำหน่ายเล่ม 5 ในวันที่ 10 ตุลาคม

เรื่องย่อกล่าวถึง เรตี้ มังกรจอมขี้เกียจ อ่อนแอ และขี้ขลาด ถูกพ่อไล่ออกจากตระกูล จึงต้องเร่ร่อน พยายามหาที่พักพิงจากเผ่าอื่นๆ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขา และต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้ช่วยหาบ้านให้มังกรที

ตัวอย่างมังงะจากเว็บไซต์หลักของ Comic Garden Online

ช่องทางดูอนิเมะลิขสิทธิ์

สรุป
ชื่ออื่น: ドラゴン、家を買う。, Dragon Goes House-Hunting, หาบ้านให้มังกรที
วันที่ประกาศอนิเมะ: พุธ 9 ตุลาคม 2019 (เริ่มวันที่ 10 ในญี่ปุ่น)
รูปแบบ: – (ยังไม่ระบุ)
สตูดิโอ: – (ยังไม่ระบุ)
กำหนดฉายอนิเมะ: – (ยังไม่ระบุ)
อ้างอิงข้อมูลจาก: Official Website

Update: โปสเตอร์และตัวอย่างใหม่ของ Dragon, Ie wo Kau (หาบ้านให้มังกรที) ภาคทีวีอนิเมะ ผลิตโดย Signal.​MD เริ่มฉายในญี่ปุ่นเดือนเมษายนนี้ (Spring 2021)