Megazone 23 XI (TBA)

Megazone 23 XI ประกาศระดมทุนสร้างอนิเมะ โดยทางบริษัท AIC ได้ ประกาศผ่านโฆษณาหาเงินทุน

Megazone 23 เคยเป็นอนิเมะโรบอตภาคแรกฉายในปี 1985 ในรูปแบบตอนพิเศษที่ไม่ฉายทางทีวี หรือ OVA มีภาคต่อในปี 1986 และ 1983

ทางบริษัท AIC เตรียมหางบจากโปรเจคระดมทุน (Crowdfunding) ผ่านทางเว็บไซต์ Campfire และขายภาพผ่านเว็บไซต์ Manga Art จึงยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้ผลิตเป็นอนิเมะในภายหลัง หรือ ระดมทุนถึงยอดส่วนใหญ่จะยังไม่ได้เป็นทีวีอนิเมะ อาจเป็น OVA หรือฉายช่องทางอื่นแทน มีเรื่องภาคต่อของ Pretty Sammy ประกาศพร้อมกับซีรีส์ Megazone 23 อีกสองภาค

ชื่ออื่น: メガゾーン23 XI

สตูดิโอ: AIC / ประเภท: – (ยังไม่ยืนยันว่าเป็น TV)

วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 21 กุมภาพันธ์ 2017

อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN