Meiji Tokyo Renka (TV)

197

Meiji Tokyo Renka ประกาศทีวีอนิเมะ สร้างจากเกมแนววิชชวลโนเวลเจาะกลุ่มผู้หญิง ผลงานของทาง Broccoli เนื้อหาแนวย้อนยุคไปสมัยเมย์จิ

อนิเมะ Meiji Tokyo Renka เคยมีภาคโรงภาพยนตร์ในปี 2015 ผลิตโดยบริษัท มีการประกาศภาคทีวีอนิเมะในภายหลัง

ชื่ออื่น: 明治東亰恋伽

สตูดิโอ: – (ยังไม่ประกาศ) / ประเภท: TV Anime

วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 9 ตุลาคม 2016

อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN

เรื่องน่าสนใจ