Slow Start (TV)

Slow Start ประกาศภาคอนิเมะ ยังไม่เผยกำหนดฉายอนิเมะในช่วงที่ประกาศข่าว

มังงะสี่ช่องจบ Slow Start ผลงานของ Tokumi Yuiko (โดจิน Saki หลายเล่ม) ตีพิมพ์ในนิตยสาร Manga Time Kirara ของสำนักพิมพ์ Houbousha เริ่มเขียนในปี 2013 ถึงปัจจุบัน วางจำหน่ายฉบับรวมเล่มถึงเล่ม 4 ในเดือนมิถุนายน 2017 ยังไม่จบ

เรื่องราวอิชิโนเสะ ฮานะ ที่เข้าเรียนมัธยมปลายช้าไปปีหนึ่งเพราะป่วยตอนสอบเข้า จนกลับมาใช้ชีวิตมัธยมปลายและเธอไม่อยากให้คนอื่นทราบ

หนึ่งในเรื่องของนิตยสาร Manga Time Kirara ของทาง Houbunsha ที่มีการประกาศอนิเมะอย่างต่อเนื่องในปี 2017 อย่าง Blend S (เดือน 10/2017), Yurucamp (เดือน 1/2018) และ Comic Girls (ยังไม่กำหนด)

Update: ฉาย Winter 2018

ชื่ออื่น: スロウスタート
สตูดิโอ: – (ยังไม่ประกาศ) / รูปแบบการฉาย: – (ยังไม่ยืนยันว่าเป็น TV)
วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 6 พฤษภาคม 2017
กำหนดฉาย: – (ยังไม่ประกาศในช่วงที่มีข่าว)
อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN