Junji Ito Work (ชื่อชั่วคราว)

0
Junji Ito Work (ชื่อชั่วคราว)

รวมผลงานของ อิโตะ จุนจิ ประกาศภาคอนิเมะฉลองครบรอบ 30 ปี แต่ยังไม่มีรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะนำมาผลิตหรือรูปแบบในการผลิต รวมถึงกำหนดการฉายอนิเมะ ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีการประกาศภายหลัง

Update: 10/8 – กำหนดฉาย Winter 2018

ชื่ออื่น: –
สตูดิโอ:: – (ยังไม่ประกาศ)
รูปแบบการฉาย: – (ยังไม่ยืนยันว่าเป็น TV)
วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 30 มิถุนายน 2017
กำหนดฉาย: – (ยังไม่ประกาศในช่วงที่มีข่าว)
อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN

No posts to display