Z/X: Zillions of Enemy X ประกาศโปรเจคอนิเมะใหม่

Z/X: Zillions of Enemy X ประกาศอนิเมะใหม่ โดยทาง Broccoli และ Nippon Ichi Software ประกาศในอีเวนต์ Akihabara Z/Xstream 2015 Spring ว่าเรื่องนี้จะมีโปรเจคอนิเมะใหม่ อย่างไรก็ตามยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้จะผ่านมาสองปีแล้ว

Update: ประกาศอนิเมะ 9/17 >> Z/X Code reunion

ชื่ออื่น: ゼクス イグニッション
สตูดิโอ: – (ยังไม่ประกาศ)
รูปแบบการฉาย: – (ยังไม่ยืนยันว่าเป็น TV)
วันที่ประกาศสร้างอนิเมะ: 22 กุมภาพันธ์ 2015
กำหนดฉาย: – (ยังไม่ประกาศในช่วงที่มีข่าว)
อ้างอิงข้อมูลจาก: ANN